Postęp robót


 

 

Graficzny postęp robót.pdf >>

 

W grudniu 2016 r. Wykonawca realizował roboty w poniższym zakresie:

 

Realizacja robót - grudzień 2016
Roboty DROGOWE
Wykopy  m3 2 210,00
Wykopy w skale m3 0,00
Nasypy  m3 2 665,00
Warstwa mrozoochronna m3 0,00
Stabilizacja m3 480,00
Podbudowa z kruszywa m2 17 955,00
Podbudowa z BA m2 0,00
Warstwa wiążąca m2 6 090,00
Warstwa ścieralna SMA m2 0,00
Odwodnienie korpusu drogowego – sączki, separatory itp. mb 1 655,00
Ekrany akustyczne - pale szt. 167,00
Ekrany akustyczne - słupy/głowice szt. 120,00
Ekrany akustyczne - wypełnienie m2 8 000,00
Humusowanie  m2 54 780,00
Budowa dróg dojazdowych    
Budowa / montaż przepustów    
Roboty MOSTOWE (narastająco)
WD-1    
Roboty wykończeniowe % 95,00
MD-2    
Roboty wykończeniowe % 95,00
MD-3    
Roboty wykończeniowe % 99,00
WD-4    
Roboty wykończeniowe % 95,00
MD-5    
Roboty wykończeniowe % 95,00
MD-7    
Roboty wykończeniowe % 55,00
WD-8    
Roboty wykończeniowe % 99,00
WD-9    
Roboty wykończeniowe % 90,00
WD-10    
Roboty wykończeniowe % 90,00
WD-10a    
Roboty wykończeniowe % 95,00
WD-11    
Roboty wykończeniowe % 95,00
WD-15    
Roboty wykończeniowe % 95,00
PG-16    
Roboty wykończeniowe % 90,00
WD-16a    
Roboty wykończeniowe % 90,00
WD-17a    
Roboty wykończeniowe % 90,00
WD-18a    
Roboty wykończeniowe % 90,00
KP-19    
Roboty wykończeniowe % 90,00
PZ-19a    
Roboty wykończeniowe % 95,00
PZ-20    
Roboty wykończeniowe % 99,00
Roboty BRANŻOWE (narastająco)
Przebudowa sieci wodociągowej % 90,05
Budowa odwodnienia % 81,26
Budowa zbiorników % 80,4
Budowa oświetlenia drogowego % 31,34
Parki przy ul. Jastrzębskiej i ul. Kolejowej % 5,04

W listopadzie 2016 r. Wykonawca realizował roboty w poniższym zakresie:

 

Realizacja robót - listopad 2016
Roboty DROGOWE
Wykopy  m3 43 125,00
Wykopy w skale m3 11 000,00
Nasypy  m3 53 835,00
Warstwa mrozoochronna m3 21 585,00
Stabilizacja m3 21 015,00
Podbudowa z kruszywa m2 81 842,00
Podbudowa z BA m2 44 670,00
Warstwa wiążąca m2 37 400,00
Warstwa ścieralna SMA m2 18 960,00
Odwodnienie korpusu drogowego - sączki, separatory itp. mb 3 005,00
Ekrany akustyczne - pale szt. 197,00
Ekrany akustyczne - słupy/głowice szt. 92,00
Ekrany akustyczne - wypełnienie m2 730,00
Humusowanie  m2 70 750,00
Budowa dróg dojazdowych
Budowa / montaż przepustów
Roboty MOSTOWE (narastająco)
WD-1    
Roboty wykończeniowe % 95,00
MD-2    
Roboty wykończeniowe % 95,00
MD-3    
Roboty wykończeniowe % 95,00
WD-4    
Roboty wykończeniowe % 90,00
MD-5    
Roboty wykończeniowe % 95,00
MD-7    
Ustrój nośny nitka prawa - beton % 55,00
WD-8    
Roboty wykończeniowe % 99,00
WD-9    
Roboty wykończeniowe % 90,00
WD-10    
Roboty wykończeniowe % 65,00
WD-10a    
Roboty wykończeniowe % 95,00
WD-11    
Roboty wykończeniowe % 95,00
WD-15    
Roboty wykończeniowe % 95,00
PG-16    
Roboty wykończeniowe % 80,00
WD-16a    
Roboty wykończeniowe % 80,00
WD-17a    
Roboty wykończeniowe % 70,00
WD-18a    
Roboty wykończeniowe % 70,00
KP-19    
Roboty wykończeniowe % 80,00
PZ-19a    
Roboty wykończeniowe % 90,00
PZ-20    
Roboty wykończeniowe % 95,00
Roboty BRANŻOWE (narastająco)
Przebudowa sieci wodociągowej % 88,48
Budowa odwodnienia % 78,97
Budowa zbiorników % 76,75
Budowa oświetlenia drogowego % 10,81
 
Parki przy ul. Jastrzębskiej i ul. Kolejowej % 4,79

 

 

 

W październiku 2016 r. Wykonawca realizował roboty w poniższym zakresie:

 

Realizacja robót - październik 2016
Roboty DROGOWE
Wykopy  m3 26 350,00
Wykopy w skale m3 40 875,00
Nasypy  m3 35 420,00
Warstwa mrozoochronna m3 18 368,00
Stabilizacja m3 62 597,00
Podbudowa z kruszywa m2 52 204,00
Podbudowa z BA m2 45 442,00
Warstwa wiążąca m2 48 091,00
Warstwa ścieralna SMA m2 9 215,00
Odwodnienie korpusu drogowego - sączki, separatory itp. mb 2 129,00
Ekrany akustyczne - pale szt. 106,00
Ekrany akustyczne - słupy/głowice szt. 231,00
Ekrany akustyczne - wypełnienie m2 2 670,00
Humusowanie  m2 98 424,00
Budowa dróg dojazdowych
Budowa / montaż przepustów
Roboty MOSTOWE (narastająco)
WD-1    
Roboty wykończeniowe % 90,00
MD-2    
Roboty wykończeniowe % 90,00
MD-3    
Roboty wykończeniowe % 90,00
WD-4    
Roboty wykończeniowe % 80,00
MD-5    
Roboty wykończeniowe % 85,00
MD-7    
Ustrój nośny nitka prawa - beton % 40,00
WD-8    
Roboty wykończeniowe % 95,00
WD-9    
Roboty wykończeniowe % 80,00
WD-10    
Roboty wykończeniowe % 55,00
WD-10a    
Roboty wykończeniowe % 85,00
WD-11    
Roboty wykończeniowe % 85,00
WD-15    
Roboty wykończeniowe % 90,00
PG-16    
Roboty wykończeniowe % 70,00
WD-16a    
Roboty wykończeniowe % 70,00
WD-17a    
Roboty wykończeniowe % 65,00
WD-18a    
Roboty wykończeniowe % 65,00
KP-19    
Roboty wykończeniowe % 80,00
PZ-19a    
Roboty wykończeniowe % 85,00
PZ-20    
Roboty wykończeniowe % 95,00
Roboty BRANŻOWE (narastająco)
Przebudowa sieci wodociągowej % 88,48
Budowa odwodnienia % 75,33
Budowa zbiorników % 64,14
Budowa oświetlenia drogowego % 6,74
 

 

We wrześniu 2016 r. Wykonawca realizował roboty w poniższym zakresie:

 

Realizacja robót - wrzesień 2016
Roboty DROGOWE
Wykopy  m3 51 000,00
Wykopy w skale m3 42 875,00
Nasypy  m3 53 835,00
Warstwa mrozoochronna m3 16 095,00
Stabilizacja m3 71 500,00
Podbudowa z kruszywa m2 58 250,00
Podbudowa z BA m2 49 400,00
Warstwa wiążąca m2 48 750,00
Warstwa ścieralna SMA m2 33 650,00
Odwodnienie korpusu drogowego - sączki, separatory itp. mb 5 975,00
Ekrany akustyczne - pale szt. 32,00
Ekrany akustyczne - słupy/głowice szt. 87,00
Humusowanie  m2 114 300,00
Budowa dróg dojazdowych
Budowa / montaż przepustów
Roboty MOSTOWE (narastająco)
WD-1    
Roboty wykończeniowe % 70,00
MD-2    
Roboty wykończeniowe % 80,00
MD-3    
Roboty wykończeniowe % 70,00
WD-4    
Roboty wykończeniowe % 50,00
MD-5    
Roboty wykończeniowe % 60,00
MD-7    
Ustrój nośny nitka prawa - beton m3 900,00
WD-8    
Roboty wykończeniowe % 95,00
WD-9    
Roboty wykończeniowe % 60,00
WD-10    
Roboty wykończeniowe % 35,00
WD-10a    
Roboty wykończeniowe % 60,00
WD-11    
Roboty wykończeniowe % 80,00
WD-15    
Roboty wykończeniowe % 80,00
PG-16    
Roboty wykończeniowe % 60,00
WD-16a    
Roboty wykończeniowe % 10,00
WD-17a