Lokalizacja


 

Lokalizacja

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa mazowieckiego w powiecie szydłowieckim i obejmuje trzy gminy:

  • na odcinku od km 484+801,23 do km 491+510,00 – gmina Orońsko,
  • na odcinku od km 491+510,00 do km 495+221,00 – gmina Jastrząb,
  • na odcinku od km 495+221,00 do km 506+802,18 – miasto i gmina Szydłowiec.

 

Rozbudowa

Jest częścią większego zadania inwestycyjnego, jakim jest dostosowanie drogi krajowej nr 7 Gdańsk – Warszawa – Kraków do parametrów dwujezdniowej drogi ekspresowej.

 

Długość odcinka

Długość całego projektowanego odcinka wynosi 22 km od końca Obwodnicy Radomia (km 484+801,23) do granicy województwa mazowieckiego (km 506+802,18).
 

Przebieg drogi

Droga ekspresowa S7 będzie biec w przeważającej części po nowym śladzie, po wschodniej stronie istniejącej drogi  nr 7. Zadaniem Wykonawcy będzie wybudowanie drogi ekspresowej (dwie jezdnie po dwa  pasy ruchu o szerokości 3,5 m każdy plus 2,5-metrowe pasy awaryjne). Wzdłuż trasy głównej wybudowane zostaną drogi serwisowe umożliwiające ruch lokalny. Wjazd na drogę S7 możliwy będzie dzięki węzłom: Szydłowiec Północ, Szydłowiec Centrum i Szydłowiec Południe.

 

Środowisko

Zaplanowane rozwiązania minimalizujące wpływ inwestycji na środowisko przewidują budowę ekranów  akustycznych (blisko 10 km), systemu odwodnienia drogi, około trzydziestu przejść dla zwierząt (w tym 4 przejść dla zwierząt dużych nad i pod drogą), wygrodzeń trasy, a także wykonanie nasadzeń zieleni.

 

Mosty, wiadukty, kładki dla pieszych

W ramach inwestycji wybudowanych zostanie ponad dwadzieścia obiektów mostowych, w tym  14 wiaduktów, 4 mosty, 2 kładki dla pieszych.

 

Miejsca Obsługi Podróżnych

Projekt uwzględnia przygotowanie terenów pod 4  Miejsca Obsługi Podróżnych (po dwa w pobliżu miejscowości Orońsko i Wola Korzeniowa), których zadaniem będzie obsługa ruchu tranzytowego.

 

Interaktywna mapa
 

 

 

Mapa przebiegu trasy na podkładzie topograficznym