Podwykonawcy


 

 

 

Rejestr Podwykowanców:

 

L.p. Nazwa podmiotu Zakres umowy (skrótowo) Numer umowy Data
1 TM-VIA sp. z o.o. Dostosowanie się do wymagań WK i SST 203/676/0006-01 2014-11-03
2 Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno - Kartograficzne Sp. z o.o. Roboty geodezyjne 203/676/0007-01 2014-10-29
3 "TEHMAR" Energetyka i Budownictwo Teresa Maria Pietraszewska Przebudowa sieci elektroenergetycznej WN 203/676/0018-01 2014-10-29
4 Króliczek Janusz,
WJK INWEST
Wycinka drzew  203/676/0011-01 2014-11-14
5 Króliczek Janusz,
WJK INWEST
Rozbiórka budynków i ogrodzeń  203/676/0005-01 2014-11-10
6 Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
BUDMAX
Radosław Szczotkowski
Przebudowa cieków i rowów melioracyjnych  203/676/0023-01 2014-10-27
7 ELBROX SP. z o.o. - lider konsorcjum i "ELBROX" Henryka Bobińska - członek konsorcjum Przebudowa sieci energetycznej, przebudowa sieci elektroenergetycznej NN, stacja transformatorowa  203/676/0020-01 2014-12-19
8 "BUDMEL" Wojciech Żuk  Przebudowa sieci wodociągowej  203/676/0016-01 2014-11-17
9 MOSTMARPAL Sp. Z o.o. Wykonanie pali wielkośredniocowych 203/676/0026-01 2014-12-29
10 Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Budowlanych INŻ.-BUD Sp. z o.o. Przebudowa kanalizacji sanitarnej  203/676/0017-01 2014-11-17
11 Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Budowlanych INŻ.-BUD Sp. z o.o. Przebudowa sieci wodociągowej 203/676/0008-01 2014-11-17
12 KELLER POLSKA Sp. z o.o. wykonanie kolumn DSM oraz CMC 203/676/0025-01 2015-01-05
13 Marek Kula "TELMARK"  Przebudowa siec teletechnicznej, budowa kanalizacji dla inteligentnego systemu sterowania ruchem  203/676/0019-01 2014-11-03
14 MTM NOVUM Sp. z o.o. Przebudowa sieci gazowej                                    203/676/0022-01 2014-11-14
15 Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Budowlanych INŻ.-BUD Sp. z o.o. Przebudowa kanalizacji deszczowej 203/676/0021-01 2014-11-17
16 POLAQUA Sp. z o.o. Scianki szczelne przy obiekcie MD-3 203/676/0039-01 2014-12-22
17 POLAQUA Sp. z o.o. Wykonanie platform 203/676/0034-01 2014-12-22
18 POLAQUA Sp. z o.o. Roboty ziemne zakres mostowy 203/676/0031-01 2014-12-22
19 POLAQUA Sp. z o.o. Wykonanie odwodnienia drogi, branża sanitarna 203/676/0060-01 2015-03-19
20 POLAQUA Sp. z o.o. Wykonanie odwodnienia drogi, branża sanitarna 203/676/0059-01 2015-03-23
21 POLAQUA Sp. z o.o. Wykonanie odwodnienia drogi - przepusty z rur kompozytwych  203/676/0055-01 2015-03-23
22 POLAQUA Sp. z o.o. Wykonanie odwodnienia drogi - przepusty PD-1,2,3,4, P5, PD-5a, PD-5b 203/676/0056-01 2015-03-23
23 POLAQUA Sp. z o.o. Zakres wykonania robót drogowych 203/676/0502 2015-07-01
24 POLAQUA Sp. z o.o. Zakres wykonania robót mostowych 203/676/0501 2015-07-01
25 KELLER POLSKA Sp. z o.o. Wykonanie gwoździ gruntowych 002/462/0124-01 2015-07-16
26 B2 Sp z o.o. Dostawa oraz montaż łożysk 002/462/0077-01 2015-07-16
27 Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów
SIBET S.A. w Kielcach
Prace na obiektach mostowych WD-4, MD-5, KP-7a i WD-8  002/462/0051-01 2015-06-11
28  ABM SOLID S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ Roboty mostowe – wykonanie i montaż konstrukcji stalowych na obiektach KT-1, KT-2, WD-18a i KP-19,  002/462/0065-01 2015-06-11
29 DKM BUDOWNICTWO
Sp. z o.o.
robóty mostowe – na obiektach WD-18a i KP-19   002/462/0050-01 2015-06-11
30 HYDROGEOTECHNIKA
Sp. z o.o.
wykonanie zbiorników retencyjnych ZB5, ZB7, ZB8 203/676/0066-01 2015-08-03
31 WORLD ACOUSTIC GROUP S.A. wykonanie ekranów akustycznych 002/462/0088-01 2015-08-22
32 C.R.B. KRZYSZTOF STROIŃSKI ułożenie prefabrykowanych ścieków przykrawędziowych trójkątnych i krawężników betonowych  002/462/0133-01 2015-08-10
33 MP Sp. z o.o.  roboty żelbetowe na kładkach technologicznych KT-1 i KT-2    002/462/0188-01 2015-10-05
34 TARCOPOL Sp. z o.o. roboty mostowe – wykonanie izolacji, nawierzchni z asfaltu twardolanego i montażu elementów odwodnienia 002/462/0070-01 2015-10-05
35 Sławomir Pasionek FIRMA USŁUGOWA CATKOP wykonanie przepustów ø500 i ø600 002/462/0196-01 2015-11-19
36 DWD Service Sp. z o.o. montaż elementów odwodnienia na obiektach mostowych 002/462/0075-01 2016-01-18
37 Instytut Badawczy Dróg i Mostów  próbne obciążenie obiektów mostowych 002/462/0085-01 2016-03-25
38 Jolanta Olejarska - "OGRÓD PROJEKT" nasadzenie zieleni drogowej 203/676/0139-01 2016-05-25
39 BUDROMOST - Starachowice Sp. z o.o. roboty bitumiczne na drogach dojazdowych i poprzecznych oraz obiektach mostowych 203/676/0213-01 2016-05-30
40 "ELIKOPOL BK" Sp. z o.o. wykonanie izolacji z maty bentonitowej na obiekcie PZ-19a 002/462/0071-01 12.07.2016
41 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Produkcyjne Stal-Bud wykonanie balustrad mostowych 002/462/0199-01  12.02.2016
42 Stalkor Sp. z o.o. wykonanie układania izolacji z masy bentonitowej  002/462/0087-01  25.02.2016
43 „DUBR” Sp. z o.o.   wykonanie oznakowania poziomego 002/462/0143-01 05.08.2016
44 P.U.T GROTEX Sp. z o.o. oświetlenie drogowe 002/676/0215-01 06.06.2016
45 Sławomir Pasionek FIRMA USŁUGOWA CATKOP Wykonanie zbiorników 203/676/0221-01 07.10.2016
46 "OGRODY KIJEWICZ" Tomasz Kijewicz Wykonanie parków przy ul. Jastrzębskiej i Kolejowej 203/676/0140-01 25.10.2016
47 "BUDMEL" Wojciech Żuk Przebudowa rowów i cieków melioracyjnych 203/676/0220-01 26.10.2016
48 "BUDROMEX Radom" Emilia Podsiadła Wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na zjazdach 203/676/0222-01 10.11.2016
49 PHU SIATMAR
Hanna Ziemiewicz
Wykonanie ogrodzenia trasy ekspresowej 002/462/0226-01 07.12.2016
50 Związek Spółek Wodnych w Piotrkowie Trybunalskim z siedzibą w Gomulinie Wykonanie przebudowy rzeki Korzeniówki oraz przepustów 203/676/0229-01 31.12.2016
51 TRAX elektronic A. Moryc, M. Tomecki, L. Truczyński Sp. J. Budowa systemu ważenia pojazdów PITD 203/676/0090.01-01 24.03.2017
52 MIXBUD KONTRAKTY Sp. z o.o. Budowa nawierzchni z betonu asfaltowego 203/676/0225-02 28.03.2017