PZ-20


Przeznaczenie i program użytkowy obiektu

Przejście dla zwierząt dołem usytuowane jest w ciągu projektowanej drogi S-7 w km 506+291.66. Obiekt przeprowadza dwie jezdnie drogi ekspresowej S-7. Typ i rodzaj konstrukcji obiektu - most o konstrukcji betonowej sprężonej (kablobeton), płytowo-belkowy jednoprzęsłowy wolnopodparty. Posadowienie obiektu – bezpośrednie.

Parametry techniczno-geometryczne:

- Długość całkowita (wraz ze ścianami bocznymi przyczółków): 55,80 m

- Długość całkowita ustroju nośnego: 35,00 m

- Rozpiętość teoretyczna: 33,00 m

- Szerokość całkowita: 15,70+15,70 m

- Powierzchnia konstrukcji nośnej: 525+525 m2

- Wysokość konstrukcyjna: 2,15 m

- Skrajnia pod obiektem / Prześwit pionowy: min. 4,50 m

- Światło poziome pod obiektem: 31,80 m

- Kąt skosu: 90,0°

Przekrój poprzeczny na obiekcie dla jednej jezdni:

- barieroporęcz + gzyms: 0,60 m

- pas bezpieczeństwa: 0,20 m

- opaska wewnętrzna: 0,50+0,30=0.80 m

- pas ruchu: 3x3,5=10,50 m

- pas awaryjny: 2,50 m

- opaska zewnętrzna: 0,30 m

- pas bezpieczeństwa: 0,20 m

- barieroporęcz + gzyms: 0,60 m

Razem = 15,70 m

- prześwit pomiędzy obiektami: 1,80 m