PZ-19a


Przeznaczenie i program użytkowy obiektu

Przejście dla zwierząt usytuowane jest nad projektowana droga S-7 w km 505+365 (gmina Szydłowiec). Typ i rodzaj konstrukcji obiektu - obiekt o konstrukcji monolitycznej żelbetowej.

Posadowienie obiektu – bezpośrednie.

Parametry techniczno-geometryczne:

Długość całkowita (wraz ze ścianami bocznymi przyczółków): 109,20 m

Długość całkowita ustroju nośnego: 92,00 m

Rozpiętość teoretyczna: 20+24,00+24,00+20,0 = 88,00 m

Szerokość całkowita: 60,75 m

Powierzchnia konstrukcji nośnej: 5589,00 m2

Wysokość konstrukcyjna: 1,20 m

Skrajnia pod obiektem / Prześwit pionowy: drogowa 5,00 m

Światło poziome pod obiektem: 18,9+23,0+23,0+18,9 = 83,80 m

Kat skosu: 90,0°

Przekrój poprzeczny na obiekcie:

gzyms + ekran przeciwolśnieniowy : 0,375 m

szerokość przejścia dla zwierząt: 60,0 m

gzyms + ekran przeciwolśnieniowy : 0,375 m

Razem = 60,75 m