WD-18


Przeznaczenie i program użytkowy obiektu

Wiadukt usytuowany w węźle „Szydłowiec Południe” - nad projektowaną drogą S-7
w km503+158,75. Obiekt przeprowadza jezdnię drogi oraz chodnik dla pieszych. Typ i rodzaj konstrukcji obiektu -wiadukt o konstrukcji betonowej sprężonej (kablobeton). Posadowienie obiektu – pośrednie na palach wielkośrednicowych.

Parametry techniczno-geometryczne:

Długość całkowita (wraz ze ścianami bocznymi przyczółków): 93,78 m

Długość całkowita ustroju nośnego: 73,80 m

Rozpiętość teoretyczna: 2x36,0 = 72,00 m

Szerokość całkowita: 11,70 m

Powierzchnia konstrukcji nośnej: 863,46 m2

Wysokość konstrukcyjna: 1,96 m

Skrajnia pod obiektem / Prześwit pionowy: drogowa 5,00 m

Światło poziome pod obiektem: 2x34,8 = 69,60 m

Kąt skosu (między osiami dróg): 88,78°

Klasa drogi na obiekcie: Z

Przekrój poprzeczny na obiekcie:

- barieroporęcz + gzyms: 0,60 m

- pas bezpieczeństwa: 0,50 m

- opaska: 0,50 m

- pas ruchu: 2x3,5=7,00 m

- opaska: 0,50 m

- pas bezpieczeństwa: 0,50 m

- bariera energochłonna: 0,36 m

- chodnik dla pieszych: 1,50 m

- balustrada + gzyms: 0,24 m

Razem = 11,70 m