PG-16


Przeznaczenie i program użytkowy obiektu

Wiadukt usytuowany w ciągu drogi wojewódzkiej Nr W727 (ul. Jastrzębska) - nad projektowaną drogą S-7 w km 499+949,71. Obiekt przeprowadza jezdnię drogi wojewódzkiej, chodnik dla pieszych oraz ścieżkę rowerową. Typ i rodzaj konstrukcji obiektu - wiadukt o konstrukcji betonowej sprężonej (strunobeton), z belek prefabrykowanych typu T27. Posadowienie obiektu - bezpośrednie.

Parametry techniczno-geometryczne:

Długość całkowita (wraz ze ścianami bocznymi przyczółków): 72,68 m

Długość całkowita ustroju nośnego: 61,20 m

Rozpiętość teoretyczna: 2x30,0 = 60,00 m

Szerokość całkowita: 14,20 m

Powierzchnia konstrukcji nośnej: 869,04 m2

Wysokość konstrukcyjna: 1,785 m

Skrajnia pod obiektem / Prześwit pionowy: drogowa 5,00 m

Światło poziome pod obiektem: 2x28,8 = 57,60 m

Kąt skosu (między osiami dróg): 89,42

Klasa drogi na obiekcie: L

Przekrój poprzeczny na obiekcie:

- balustrada + gzyms: 0,24 m

- chodnik dla pieszych: 1,50 m

- bariera energochłonna: 0,36 m

- pas bezpieczeństwa: 0,50 m

- opaska: 0,50 m

- pas ruchu: 2x3,0=6,00 m

- opaska: 0,50 m- pas bezpieczeństwa: 0,50 m

- bariera energochłonna: 0,36 m

- ścieżka rowerowa: 2,00 m

- chodnik dla pieszych: 1,50 m

- balustrada + gzyms: 0,24 m

Razem = 14,20 m