WD-15


Przeznaczenie i program użytkowy obiektu

Wiadukt usytuowany w węźle „Szydłowiec Centrum” - nad projektowaną drogą S-7
w km499+245,03. Obiekt przeprowadza jezdnię drogi. Typ i rodzaj konstrukcji obiektu - wiadukt o konstrukcji betonowej sprężonej (kablobeton). Posadowienie obiektu - bezpośrednie.

Parametry techniczno-geometryczne:

Długość całkowita (wraz ze ścianami bocznymi przyczółków): 85,30 m

Długość całkowita ustroju nośnego: 71,91 m

Rozpiętość teoretyczna: 2x35,0 = 70,00 m

Szerokość całkowita: 11,10 m

Powierzchnia konstrukcji nośnej: 798,20 m2

Wysokość konstrukcyjna: 1,93 m

Skrajnia pod obiektem / Prześwit pionowy: drogowa 5,00 m

Światło poziome pod obiektem: 2x33,8 = 67,60 m

Kąt skosu (między osiami dróg): 73,78°

Klasa drogi na obiekcie: G

Przekrój poprzeczny na obiekcie:

- barieroporęcz + gzyms: 0,60 m

- pas bezpieczeństwa: 0,50 m

- opaska: 0,50 m

- pas ruchu: 2x3,5=7,00 m

- opaska: 0,50 m

- pas bezpieczeństwa: 0,50 m

- bariera energochłonna: 0,36 m
- chodnik dla obsługi: 0,90 m

- balustrada + gzyms: 0,24 m

Razem = 11,10 m