WD-10a


Przeznaczenie i program użytkowy obiektu

Wiadukt usytuowany w ciągu łącznika dróg serwisowych SP-06 i SL-07 (klasa D) - nad

projektowana droga S-7 w km 469+230 (gmina Świerczek). Obiekt przeprowadza jezdnie drogi oraz chodnik dla pieszych. Typ i rodzaj konstrukcji obiektu - wiadukt o konstrukcji betonowej sprężonej (strunobeton), z belek prefabrykowanych typu T27. Posadowienie obiektu - bezpośrednie.

Parametry techniczno-geometryczne:

Długość całkowita (wraz ze ścianami bocznymi przyczółków): 74,00 m

Długość całkowita ustroju nośnego: 60,90 m

Rozpiętość teoretyczna: 2x30,0 = 60,00 m

Szerokość całkowita: 10,76 m

Powierzchnia konstrukcji nośnej: 609,00 m2

Wysokość konstrukcyjna: 1,60 m

Skrajnia pod obiektem / Prześwit pionowy: drogowa 5,00 m

Światło poziome pod obiektem: 2x28,75 = 57,50 m

Kat skosu: 90,0°

Przekrój poprzeczny na obiekcie:

- barieroporęcz + gzyms: 0,63 m

- chodnik dla pieszych: 2,00 m
- opaska: 0,50 m

- pas ruchu: 2x3,0=6,00 m

- opaska: 0,50 m

- pas bezpieczeństwa: 0,50 m

- barieroporęcz + gzyms: 0,63 m

Razem = 10,76 m