WD-10


Przeznaczenie i program użytkowy obiektu

Wiadukt usytuowany w węźle „Szydłowiec Północ” - nad projektowaną drogą S-7 w km 495+513,32.

Obiekt przeprowadza jezdnię drogi oraz chodnik dla pieszych. Typ i rodzaj konstrukcji obiektu - wiadukt o konstrukcji betonowej sprężonej (kablobeton). Posadowienie obiektu - bezpośrednie.

Parametry techniczno-geometryczne:

Długość całkowita (wraz ze ścianami bocznymi przyczółków): 93,49 m

Długość całkowita ustroju nośnego: 74,07 m

Rozpiętość teoretyczna: 2x36,0 = 72,00 m

Szerokość całkowita: 11,70 m

Powierzchnia konstrukcji nośnej: 866,62 m2

Wysokość konstrukcyjna: 1,96 m

Skrajnia pod obiektem / Prześwit pionowy: drogowa 5,00 m

Światło poziome pod obiektem: 2x34,7 = 69,40 m

Kąt skosu (między osiami dróg): 60,61°

Klasa drogi na obiekcie: Z

Przekrój poprzeczny na obiekcie:

- barieroporęcz + gzyms: 0,60 m

- pas bezpieczeństwa: 0,50 m

- opaska: 0,50 m

- pas ruchu: 2x3,5=7,00 m

- opaska: 0,50 m

- pas bezpieczeństwa: 0,50 m

- bariera energochłonna: 0,36 m
-chodnik dla pieszych: 1,50 m

- balustrada + gzyms: 0,24 m

Razem = 11,70 m