WD-8


Przeznaczenie i program użytkowy obiektu

Wiadukt usytuowany w ciągu drogi powiatowej nr 4013W (klasa Z) - odcinek istniejąca DK-7 –Jastrząb - nad projektowana droga S-7 w km 492+839,20 (gmina Jastrząb).Obiekt przeprowadza jezdnie drogi powiatowej oraz chodnik dla pieszych. Typ i rodzaj konstrukcji obiektu - wiadukt o konstrukcji betonowej sprężonej (strunobeton), z belek prefabrykowanych typu T. Posadowienie obiektu – pośrednie

na palach wielkośrednicowych wierconych.

Parametry techniczno-geometryczne:

Długość całkowita (wraz ze ścianami bocznymi przyczółków): 99,90 m

Długość całkowita ustroju nośnego: 81,10 m

Rozpiętość teoretyczna: 25,10+30,00+25,10 = 80,20 m

Szerokość całkowita: 10,76 m

Powierzchnia konstrukcji nośnej: 811,00 m2

Wysokość konstrukcyjna: 1,60 m

Skrajnia pod obiektem / Prześwit pionowy: drogowa 5,00 m

Światło poziome pod obiektem: 23,90+28,90+23,90 = 76,70 m

Kat skosu: 75,0°

Przekrój poprzeczny na obiekcie:

- barieroporęcz + gzyms: 0,63 m

- pas bezpieczeństwa: 0,50 m

- opaska: 0,50 m

- pas ruchu: 2x3,0=6,00 m

- opaska: 0,50 m

- chodnik dla pieszych: 2,00 m

- barieroporęcz + gzyms: 0,63 m

Razem = 10,76 m