KP-7a


Przeznaczenie i program użytkowy obiektu

Kładka dla pieszych usytuowana jest nad projektowaną drogą S-7 w km 492+505,00. Obiekt

przeprowadza ruch pieszy nad drogą ekspresową oraz drogą serwisową. Typ i rodzaj konstrukcji obiektu -kładka o konstrukcji żelbetowej, belkowej o zmiennej wysokości belki. Posadowienie obiektu – bezpośrednie na podłożu wzmocnionym kolumnami DSM.

Parametry techniczno-geometryczne:

Długość całkowita ustroju nośnego: 70,90 m

Długość całkowita pochylni: 86,77 + 80,10 m = 166,87 m

Rozpiętość teoretyczna kładki: 2x26,0+17,0 = 69,00 m

Szerokość całkowita: kładka 3,5 m, schody 2,75 m, pochylnia 3,0 m

Powierzchnia konstrukcji nośnej: 248,15 m2 + pochylnie i schody

Wysokość konstrukcyjna kładki: zmienna od 0,6 ÷ 1,0 m

Skrajnia pod obiektem / Prześwit pionowy: drogowa 5,00 m

Kąt skosu (między osią drogi i osią podłużną kładki): 90,0°

Przekrój poprzeczny na kładce:

- balustrada i gzyms: 0,25 m

- pas ruchu: 3,00 m

- balustrada + gzyms: 0,25 m

Razem = 3,50 m