MD-7


Przeznaczenie i program użytkowy obiektu

Wiadukt usytuowany w ciągu projektowanej drogi S-7 w km 491+961.46 (jezdnia prawa) nad potokiem Szabasówka. Obiekt przeprowadza dwie jezdnie drogi ekspresowej S-7. Typ i rodzaj konstrukcji obiektu - most o konstrukcji betonowej sprężonej (kablobeton), płytowo-belkowy dwuprzęsłowy ciągły. Posadowienie obiektu – pośrednie na palach wielkośrednicowych wierconych.

Parametry techniczno-geometryczne:

Długość całkowita (wraz ze ścianami bocznymi przyczółków, j. lewa): 108,01 m

Długość całkowita ustroju nośnego: 81,92 m

Rozpiętość teoretyczna: 40,00+40,00 m

Szerokość całkowita: 16,30+15,70 m

Powierzchnia konstrukcji nośnej: 2501,88 m2

Wysokość konstrukcyjna: 2,36 m; 2,35 m

Skrajnia pod obiektem / Prześwit pionowy: min. 4,50 m

Światło poziome pod obiektem: 72,03 m

Kąt skosu: 70,0°

Przekrój poprzeczny na obiekcie (jezdnia lewa):

- bariera + ekran akustyczny + gzyms: 1,20 m

- pas bezpieczeństwa: 0,20 m

- opaska zewnętrzna: 0,30 m

- pas awaryjny: 2,50 m

- pas ruchu: 3x3,5=10,50 m

- opaska wewnętrzna: 0,50+0,30=0.80 m

- pas bezpieczeństwa: 0,20 m

- barieroporęcz + gzyms: 0,60 m

Razem = 16,30 m

Przekrój poprzeczny na obiekcie (jezdnia prawa):

- barieroporęcz + gzyms: 0,60 m

- pas bezpieczeństwa: 0,20 m

- opaska wewnętrzna: 0,50+0,30=0.80 m

- pas ruchu: 3x3,5=10,50 m

- pas awaryjny: 2,50 m

- opaska zewnętrzna: 0,30 m

- pas bezpieczeństwa: 0,20 m

- barieroporęcz + gzyms: 0,60 m

Razem = 15,70 m

- prześwit pomiędzy obiektami: 1,80 m