WD-6


Przeznaczenie i program użytkowy obiektu

Wiadukt usytuowany w ciągu drogi gminnej nr 400406W (klasa L) - odcinek istniejąca DK-7 –

Wałsnów - nad projektowana droga S-7 w km 491+427 (gmina Orońsko). Obiekt przeprowadza jezdnie drogi gminnej oraz chodnik dla pieszych. Typ i rodzaj konstrukcji obiektu - wiadukt o konstrukcji betonowej sprężonej (strunobeton), z belek prefabrykowanych typu T27. Posadowienie obiektu -bezpośrednie.

Parametry techniczno-geometryczne:

Długość całkowita (wraz ze ścianami bocznymi przyczółków): 83,40 m

Długość całkowita ustroju nośnego: 60,90 m

Rozpiętość teoretyczna: 2x30,0 = 60,00 m

Szerokość całkowita: 10,76 m

Powierzchnia konstrukcji nośnej: 609,00 m2

Wysokość konstrukcyjna: 1,60 m

Skrajnia pod obiektem / Prześwit pionowy: drogowa 5,00 m

Światło poziome pod obiektem: 2x28,75 = 57,50 m

Kąt skosu: 75,3°

Przekrój poprzeczny na obiekcie:

- barieroporęcz + gzyms: 0,63 m
- pas bezpieczeństwa: 0,50 m

- opaska: 0,50 m

- pas ruchu: 2x3,0=6,00 m

- opaska: 0,50 m

- chodnik dla pieszych: 2,00 m

- barieroporęcz + gzyms: 0,63 m

Razem = 10,76 m