MD-5


Przeznaczenie i program użytkowy obiektu

Most usytuowany w ciągu projektowanej drogi S-7 w km 490+165,56 nad rowem bez nazwy

(km rowu 1+921) (gmina Orońsko). Obiekt przeprowadza dwie jezdnie drogi ekspresowej S-7. Most spełnia dodatkowa funkcje przejścia dla zwierząt dużych. Typ i rodzaj konstrukcji obiektu - most o konstrukcji betonowej sprężonej (strunobeton), z belek prefabrykowanych typu T21. Posadowienie obiektu – pośrednie na palach wielkośrednicowych wierconych.

Parametry techniczno-geometryczne:

Długość całkowita (max. wraz ze ścianami bocznymi przyczółków):

- jezdnia lewa 40,90 m

- jezdnia prawa 44,30 m

Długość całkowita ustroju nośnego: 21,10 m

Rozpiętość teoretyczna: 20,20 m

Szerokość całkowita: 15,76+1,74+16,44=33,94 m

Powierzchnia konstrukcji nośnej: 650,44 m2

Wysokość konstrukcyjna: 1,38 m

Skrajnia pod obiektem / Prześwit pionowy: min. 1,0 m powyżej Q0,3%

Światło poziome pod obiektem: 19,00 m

Kat skosu: 90,0°

Przekrój poprzeczny na obiekcie (jezdnia lewa):

- barieroporęcz + gzyms: 0,63 m
- pas bezpieczeństwa: 0,20 m
- opaska zewnętrzna: 0,30 m
- pas awaryjny: 2,50 m
- pas ruchu: 3x3,5=10,50 m
- opaska wewnętrzna: 0,50+0,30=0.80 m
- pas bezpieczeństwa: 0,20 m
- barieroporęcz + gzyms: 0,63 m

Razem = 15,76 m

Przekrój poprzeczny na obiekcie (jezdnia prawa):

- barieroporęcz + gzyms: 0,63 m

- pas bezpieczeństwa: 0,20 m

- opaska wewnętrzna: 0,50+0,30=0.80 m

- pas ruchu: 3x3,5=10,50 m

- pas awaryjny: 2,50 m

- opaska zewnętrzna: 0,30 m

- pas bezpieczeństwa: 0,20 m

- bariera ochronna SP-06/1: 0,36 m

- ekran akustyczny + gzyms: 0,95 m

Razem = 16,44 m

- prześwit pomiędzy obiektami: 1,74 m