WD-4


Przeznaczenie i program użytkowy obiektu

Wiadukt usytuowany w ciagu projektowanej drogi S-7 w km 489+811,36 nad droga gminna nr 4012W (klasa Z) odcinek Dobrut (istniejąca DK-7) – Lipienie (gmina Orońsko). Obiekt przeprowadza dwie jezdnie drogi ekspresowej S-7. Typ i rodzaj konstrukcji obiektu - wiadukt o konstrukcji betonowej sprężonej (strunobeton), z belek prefabrykowanych typu T27. Posadowienie obiektu – pośrednie napalach wielkośrednicowych wierconych.

Parametry techniczno-geometryczne:

Długość całkowita (max. wraz ze ścianami bocznymi przyczółków):

- jezdnia lewa 52,62 m

- jezdnia prawa 56,59 m

Długość całkowita ustroju nośnego: 27,50 m

Rozpiętość teoretyczna: 26,20 m

Szerokość całkowita: 16,44+1,75+15,76=33,95 m

Powierzchnia konstrukcji nośnej: 885,50 m2

Wysokość konstrukcyjna: 1,62 m

Skrajnia pod obiektem / Prześwit pionowy: drogowa 4,60 m

Światło poziome pod obiektem: ~(^24,00) m

Kat skosu: 75,0°

Przekrój poprzeczny na obiekcie (jezdnia lewa):

- barieroporecz + gzyms: 0,63 m
- pas bezpieczeństwa: 0,20 m
- opaska zewnętrzna: 0,30 m
- pas awaryjny: 2,50 m
- pas ruchu: 3x3,5=10,50 m

- opaska wewnętrzna: 0,50+0,30=0.80 m

- pas bezpieczeństwa: 0,20 m

- barieroporecz + gzyms: 0,63 m

Razem = 15,76 m

Przekrój poprzeczny na obiekcie (jezdnia prawa):

- barieroporecz + gzyms: 0,63 m

- pas bezpieczeństwa: 0,20 m

- opaska wewnętrzna: 0,50+0,30=0.80 m

- pas ruchu: 3x3,5=10,50 m

- pas awaryjny: 2,50 m

- opaska zewnętrzna: 0,30 m

- pas bezpieczeństwa: 0,20 m

- bariera ochronna SP-06/1: 0,36 m

- ekran akustyczny + gzyms: 0,95 m

Razem = 16,44 m

- prześwit pomiędzy obiektami: 1,74 m