MD-3


Przeznaczenie i program użytkowy obiektu

Most drogowy - przejście dla zwierząt dołem usytuowany jest w ciągu projektowanej drogi S 7 w km 486+401,10 nad rzeką Oronką oraz nad drogami powiatowymi nr 4010W i 4011W klasy Z. Obiekt przeprowadza dwie jezdnie drogi ekspresowej S-7. Typ i rodzaj konstrukcji obiektu - most o konstrukcji betonowej sprężonej (kablobeton), płytowo-belkowy wieloprzęsłowy ciągły. Posadowienie obiektu –bezpośrednie, bezpośrednie z zabezpieczeniem ściankami szczelnymi i bezpośrednie ze wzmocnieniem podłoża kolumnami DSM.

Parametry techniczno-geometryczne:

Długość całkowita (wraz ze ścianami bocznymi przyczółków): 325,77 m

Długość całkowita ustroju nośnego: 305,80 m

Rozpiętość teoretyczna: 26,00 + 7 x 36,00 + 26,00 m

Szerokość całkowita: 16,30+16,30 m

Powierzchnia konstrukcji nośnej: 4749+4749 m2

Wysokość konstrukcyjna: 2,16 m

Skrajnia pod obiektem / Prześwit pionowy: min. 4,50 m

Światło poziome pod obiektem: 289,30 m

Kąt skosu: 90,0°

Przekrój poprzeczny na obiekcie dla jednej jezdni:

- bariera + ekran akustyczny + gzyms: 1,20 m

- pas bezpieczeństwa: 0,20 m

- opaska zewnętrzna: 0,30 m

- pas awaryjny: 2,50 m

- pas ruchu: 3x3,5=10,50 m

- opaska wewnętrzna: 0,50+0,30=0.80 m
- pas bezpieczeństwa: 0,20 m
- barieroporęcz + gzyms: 0,60 m

Razem = 16,30 m

- prześwit pomiędzy obiektami: 1,80 m