WD-1


Przeznaczenie i program użytkowy obiektu

Wiadukt usytuowany w ciągu projektowanej drogi S-7 w km 485+309 nad droga gminna nr 400402W (klasa L) w miejscowości Krogulcza Sucha (gmina Orońsko). Obiekt przeprowadza dwie jezdnie drogi ekspresowej S-7. Typ i rodzaj konstrukcji obiektu - wiadukt o konstrukcji betonowej sprężonej (strunobeton), z belek prefabrykowanych typu T27. Posadowienie obiektu – pośrednie na palach wielkośrednicowych wierconych

Parametry techniczno-geometryczne:

Długość całkowita (wraz ze ścianami bocznymi przyczółków):

- jezdnia lewa 51,70 m

- jezdnia prawa 54,70 m

Długość całkowita ustroju nośnego: 27,10 m

Rozpiętość teoretyczna: 26,20 m

Szerokość całkowita: zmienna 17,56+(1,37-1,65)+16,44=35,37-35,65 m

Powierzchnia konstrukcji nośnej: 880,20 m2

Wysokość konstrukcyjna: 1,57 m

Skrajnia pod obiektem / Prześwit pionowy: drogowa 4,60 m

Światło poziome pod obiektem: 25,00 m

Kąt skosu 89,0°

Przekrój poprzeczny na obiekcie (jezdnia lewa):

- barieroporęcz + gzyms: 0,63 m

- pas bezpieczeństwa: 0,20 m

- opaska zewnętrzna: 0,30 m

- pas awaryjny: 2,50 m

- pas ruchu: 3x3,5=10,50 m

- opaska wewnętrzna: 0,50+0,30=0.80 m

- pas bezpieczeństwa: 2,00 m

- barieroporęcz + gzyms: 0,63 m

  Razem = 17,56 m

Przekrój poprzeczny na obiekcie (jezdnia prawa):

- barieroporecz + gzyms: 0,63 m

- pas bezpieczeństwa: 0,20 m

- opaska wewnętrzna: 0,50+0,30=0.80 m

- pas ruchu: 3x3,5=10,50 m

- pas awaryjny: 2,50 m

- opaska zewnętrzna: 0,30 m

- pas bezpieczeństwa: 0,20 m

- bariera ochronna SP-06/1: 0,36 m

- ekran akustyczny + gzyms: 0,95 m

Razem = 16,44 m

- prześwit pomiędzy obiektami: szerokość zmienna 1,37-1,65