Informacja dot. ograniczenia ruchu

 

 

 

 

 

GDDKiA Oddział w Kielcach informuje, że na odcinku drogi ekspresowej S7 Radom – gr. woj. od km 499+000 do km 502+790, na długości obwodnicy Szydłowca, prowadzone są prace polegające na umacniania skarp wykopu, które są następstwem odmiennych i dość skomplikowanych warunków gruntowo – wodnych występujących w tym rejonie. W związku z powyższym na przedmiotowym odcinku drogi ekspresowej S7 występują ograniczenia w ruchu polegające na: ograniczeniu prędkości, wyłączeniu z użytkowania pasów awaryjnego postoju a w miejscu aktualnie prowadzonych robót także zewnętrznego pasa ruchu oraz częściowym ograniczeniu w funkcjonowaniu Węzła „Szydłowiec Centrum”.

Przewidujemy, że wprowadzone ograniczenia w ruchu powinny zakończyć się do końca 31 października 2017r. 

 

 

wszystkie aktualności