S7Radom-Granica

Aktualności


< poprzednia | 1 | 2 | 3 | 4 | następna >

 • Informacja dot. ograniczenia ruchu
  Promost Consulting ( 2017-09-13 )

  GDDKiA Oddział w Kielcach informuje, że na odcinku drogi ekspresowej S7 Radom – gr. woj. od km 499+000 do km 502+790, na długości obwodnicy Szydłowca, prowadzone są prace polegające na umacniania skarp wykopu, które są następstwem odmiennych i dość skomplikowanych warunków gruntowo – wodnych występujących w tym rejonie. W związku z powyższym na przedmiotowym odcinku drogi ekspresowej S7 występują ograniczenia w ruchu polegające na: ograniczeniu prędkości, wyłączeniu z użytkowania pasów awaryjnego postoju a w miejscu aktualnie prowadzonych robót także zewnętrznego pasa ruchu oraz częściowym ograniczeniu w funkcjonowaniu Węzła „Szydłowiec Centrum”. Przewidujemy, że wprowadzone ograniczenia w ruchu powinny zakończyć się do końca 31 października 2017r. 

  Więcej

 • Stała organizacja ruchu
  Promost Consulting ( 2017-07-12 )

  W dniu dzisiejszym, tj. 12.07.2017r. o godz. 10 wprowadzona została stała organizacja ruchu związana z uruchomieniem drogi S7 na odcinku od km 24+650 do km 46+650,95 (wg pikietaża lokalnego).

  Więcej

 • Wprowadzenie stałej organizacji ruchu
  Promost Consulting ( 2017-07-11 )

  W dniu 12.07.2017r. o godz. 05:00 zostanie wprowadzona stała organizacja ruchu związana z uruchomieniem drogi S7 na odcinku od km 24+650 do km 46+650,95 (wg pikietaża lokalnego). Ponadto na odcinku trasy S7, jezdnia prawa w km ok. 38+300 – 41+150 oraz jezdnia lewa w km ok. 38+900 – 41+150 (rejon m. Szydłowiec) wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu. Węzeł Szydłowiec Centrum zostanie wyłączony z ruchu. Dojazd do trasy S7 w kierunku do Warszawy oraz Krakowa w miejscowości Szydłowiec odbywał się będzie poprzez Węzeł Szydłowiec Południe (ul. Kościuszki).

  Więcej

 • Wprowadzenie stałej organizacji ruchu - zmiana terminu
  Promost Consulting ( 2017-06-25 )

  Informujemy, że z przyczyn technicznych wprowadznie stałej organizacji ruchu w dniu 26.06.2017 r. zostało odwołane.  Przepraszamy za utrudnienia.

  Więcej

 • Wprowadzenie stałej organizacji ruchu
  Promost Consulting ( 2017-06-23 )

  W dniu 26.06.2017r. o godz. 09:00 zostanie wprowadzona stała organizacja ruchu związana z uruchomieniem drogi S7 na odcinku od km 24+650 do km 46+650,95 (wg pikietaża lokalnego). Ponadto na odcinku trasy S7, jezdnia prawa w km ok. 38+300 – 41+150 oraz jezdnia lewa w km ok. 38+900 – 41+150 (rejon m. Szydłowiec) wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu. Węzeł Szydłowiec Centrum zostanie wyłączony z ruchu. Dojazd do trasy S7 w kierunku do Warszawy oraz Krakowa w miejscowości Szydłowiec odbywał się będzie poprzez Węzeł Szydłowiec Południe (ul. Kościuszki).

  Więcej

 • Tymczasowa organizacja ruchu
  Promost Consulting ( 2017-05-18 )

  W dniu 23.05.2017r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu związana z przełożeniem ruchu na dwie nowo wybudowane jezdnie od km ok. 502+200 do końca zadania, tj. km 506+802.

  Więcej

 • Zmiana w organizacji ruchu
  Promost Consulting ( 2017-04-13 )

  Zmiana w organizacji ruchu Po okresie świątecznym planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu związanej z przełożeniem ruchu na odcinek nowego śladu drogi ekspresowej S7 od km ok. 498+500 (okolice stacji paliw BP) do km ok. 503+000. Ruch lokalny w m. Szydłowiec będzie się odbywał bez zmian.

  Więcej

 • Zamknięcie ul. Jastrzębskiej w Szydłowcu
  Promost Consulting ( 2017-02-28 )

  W dniu 27.02.2017r. zamknięta zostanie ulica Jastrzębska w Szydłowcu na fragmencie przyległym do funkcjonującego ciągu drogi krajowej nr 7. Dojazd do Szydłowca z drogi krajowej nr 7 od strony Krakowa i Warszawy będzie się odbywał odpowiednio ulicą Kolejową oraz rondem na ulicy Kościuszki 

  Więcej

 • Informacja dot. prowadzenia robót w okresie zimowym
  Promost Consulting ( 2017-01-19 )

  Zgodnie z Warunkami Kontraktu od dnia 15.12.2016r. rozpoczął się okres zimowy w którym Harmonogram nie zakłada prowadzenia robót. Okres ten potrwa do dnia 15.03.2017r. Generalny Wykonawca wystąpił z wnioskiem o możliwość realizacji robót w tym okresie przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. 

  Więcej

 • Tymczasowa organizacja ruchu
  Promost Consulting ( 2016-10-20 )

  W dniu 17 października 2016 r. została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu.

  Więcej

< poprzednia | 1 | 2 | 3 | 4 | następna >