INWESTOR NADZÓR INWESTORSKI   WYKONAWCA
<< WYKAZ PODWYKOWACÓW >>

                                                                                

                                                                       

 

Budowa drogi krajowej Nr S7 o parametrach drogi ekspresowej na odcinku koniec obwodnicy Radomia – granica województwa mazowieckiego

 

Droga połączy przyszłą obwodnicę Radomia z granicą województw mazowieckiego i świętokrzyskiego. Trasa drogi wytyczono po nowym śladzie, po wschodniej stronie istniejącej drogi  nr 7. Zadaniem Wykonawcy będzie wybudowanie drogi ekspresowej (dwie jezdnie po dwa  pasy ruchu o szerokości 3,5 m każdy plus 2,5-metrowe pasy awaryjne). Wzdłuż trasy głównej wybudowane zostaną drogi serwisowe umożliwiające ruch lokalny. Wjazd na drogę S7 możliwy będzie dzięki węzłom: Szydłowiec Północ, Szydłowiec Centrum i Szydłowiec Południe.

 

Zaplanowane rozwiązania minimalizujące wpływ inwestycji na środowisko przewidują budowę ekranów  akustycznych (blisko 10 km), systemu odwodnienia drogi, około trzydziestu przejść dla zwierząt (w tym 4 przejść dla zwierząt dużych nad i pod drogą), wygrodzeń trasy, a także wykonanie nasadzeń zieleni.

 

W ramach inwestycji wybudowanych zostanie ponad dwadzieścia obiektów mostowych, w tym:  14 wiaduktów, 4 mosty, 2 kładki dla pieszych.

 

Projekt uwzględnia przygotowanie terenów pod 4  Miejsca Obsługi Podróżnych (po dwa w pobliżu miejscowości Orońsko i Wola Korzeniowa), których zadaniem będzie obsługa ruchu tranzytowego.

 

Cele projektu

 • Przystosowanie istniejącej drogi krajowej nr 7 do parmaterów trasy ekspresowej,
 • Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • Skrócenie czasu przejazdu a w konsekwencji obniżenie kosztów podróży,
 • Podniesienie komfortu jazdy.

 

Koszty

 • Wartość robót (brutto): 682 240 503,48 PLN

 

Efekty

 • komfortowe połączenia drogowe,
 • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu,
 • obniżenie kosztów podróży,
 • utrzymianie lokalnych połączeń sieci drogowej.

 

 

 

Licznik odwiedzin strony:

Darmowy licznik odwiedzin

 

 

AKTUALNOŚCI

 



 • Informacja dot. ograniczenia ruchu

  GDDKiA Oddział w Kielcach informuje, że na odcinku drogi ekspresowej S7 Radom – gr. woj. od km 499+000 do km 502+790, na długości obwodnicy Szydłowca, prowadzone są prace polegające na umacniania skarp wykopu, które są następstwem odmiennych i dość skomplikowanych warunków gruntowo – wodnych występujących w tym rejonie. W związku z powyższym na przedmiotowym odcinku drogi ekspresowej S7 występują ograniczenia w ruchu polegające na: ograniczeniu prędkości, wyłączeniu z użytkowania pasów awaryjnego postoju a w miejscu aktualnie prowadzonych robót także zewnętrznego pasa ruchu oraz częściowym ograniczeniu w funkcjonowaniu Węzła „Szydłowiec Centrum”. Przewidujemy, że wprowadzone ograniczenia w ruchu powinny zakończyć się do końca 31 października 2017r. 

  więcej